Nauczyciele grupy

Urszula Żal – Jankowska
Karolina Jankowska

wiek dzieci
5 lat
wielkość grupy
25 dzieci

BLOG WISIENEK

Informacje dla Rodziców