Publikacje

Zainteresowania muzyczne dzieci

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ MUZYCZNYCH DZIECKA         Muzyka, jako jedna z dziedzin sztuki odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka zarówno dziecka jak i dorosłego. Stanowi pewien rodzaj odprężenia psychicznego, wzbogaca doświadczenia, wpływa na wsz

Czy wyznaczać dziecku granice?

„O ileż cenniejsza niż wszystkie zasady tego świata jest odrobina człowieczeństwa” Jean Piaget Dzieci potrzebują uporządkowanego świata. Chcą znać reguły, które nim rządzą – wiedzieć czego się od nich oczekuje, jaki charakter mają ich relacje z innymi ludźmi, na co mogą sobi

15 pomysłów na rozwój percepcji wzrokowej dziecka

„Percepcja wzrokowa (…) jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń” (Frostig i Horne, 1989). Nawiązując do definicji, wedle której percepcja wzrokowa doskonali się poprzez dośw
Skip to content