Nauczyciele grupy

Agnieszka Walas – Kusiak
Jolanta Ozga

wiek dzieci
3 lata
wielkość grupy
25 dzieci

BLOG ŚLIWEK

Informacje dla Rodziców