Nabór dzieci na wolne miejsca na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 13 lutego 2024r. o godz. 9.00

 

Szczegółowy terminarz:

od 13.02 godz. 9:00
do 12.03 godz.15:00

Uruchomienie SYSTEMU dla osób zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola.
Składanie wniosków w przedszkolach pierwszego wyboru przez rodziców/opiekunów prawnych.

22.03 godz. 15:00 Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli.
22.04 godz. 15:00 Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.
od 03.06 godz. 09:00 do 31.08 godz.15:00 Rekrutacja uzupełniająca. Rodzice składają wnioski o przyjęcie dziecka na wolne miejsca.