Nauczyciele grupy

Bogusława Kasznia
Edyta Wojtysiak

wiek dzieci
6 lat
wielkość grupy
25 dzieci

BLOG BANANKÓW

Informacje dla Rodziców