Nauczyciele grupy

Ewa Drozd
Bugusława Kasznia

wiek dzieci
4 lata
wielkość grupy
25 dzieci

BLOG BANANKÓW

Informacje dla Rodziców