Nauczyciele grupy

Jolanta Ozga

Agnieszka Walas - Kusiak

wiek dzieci
5 lat
wielkość grupy
25 dzieci

BLOG BANANKÓW

Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie
Przeczytaj mnie

Informacje dla Rodziców