Nauczyciele grupy

Bugusława Kasznia
Edyta Wojtysiak

wiek dzieci
5 lat
wielkość grupy
25 dzieci

BLOG BANANKÓW

Informacje dla Rodziców