Nauczyciele grupy

Agnieszka Wodzińska
Klaudia Piotrowska

wiek dzieci
4 lata
wielkość grupy
25 dzieci

BLOG GRUSZEK

Informacje dla Rodziców