W naszym przedszkolu, nad prawidłowym żywieniem dzieci czuwa dietetyk

W trosce o najlepsze warunki do rozwoju każdego dziecka dietetyk:

Opracowuje jadłospisy

uwzględniające zasady zdrowego, naturalnego odżywiania – zgodnie z najnowszą piramidą żywienia oraz w oparciu o produkty najwyższej jakości.

 

Dostosowuje jadłospisy

dla dzieci wymagających diet specjalnych 

 

Nadzoruje i kontroluje

prawidłowość przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych.

 

Kontroluje jakość

surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania.

 

Prowadzi instruktaż

dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.

 

Prowadzi edukację

dla dzieci w zakresie zasad zdrowego odżywiania poprzez różnego rodzaju zajęcia, konkursy, gry i zabawy.

 

Wprowadza

do jadłospisów pomysły dzieci i rodziców na zdrowe posiłki oraz desery.

 

Uwzględnia

w jadłospisach ciekawe i zdrowe alternatywy dla słodyczy.

 

Prowadzi konsultacje

z rodzicami w sprawach dotyczących żywienia dzieci – zawsze służy rodzicom radą i pomocą.