Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Poranne ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.

Śniadanie.
Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

Śniadanie.
Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. Praca indywidualna o charakterze terapeutycznym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu.

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

Obiad – 1 danie.
Realizacja założeń programowych w zakresie kulturalnego zachowanie się przy stole.

Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów odzieży
Leżakowanie – w grupach młodszych, Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej – w grupach starszych. Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności przygotowawcze do obiadu.

Obiad – 2 danie.
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami
i kulturalnego spożywania posiłków.

Zabiegi higieniczne po obiedzie.

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.