Nauczyciele grupy

Iwona Gierczak
Ewa Drozd
Irena Dudek
Grażyna Żmuda
Katarzyna Husar – Orzechowska

wiek dzieci
6 lat
wielkość grupy
12 dzieci

BLOG BRZOSKWINEK

Informacje dla Rodziców