Nauczyciele grupy

Iwona Gierczak
Katarzyna Husar–Orzechowska
Jolanta Lipiec
Grażyna Żmuda

wiek dzieci
5-6 lat
wielkość grupy
16 dzieci

BLOG BRZOSKWINEK

Informacje dla Rodziców