Witamy na stronach
Przedszkola Publicznego nr 20 w Głogowie

Dlaczego "DWUDZIESTKA" ?

„Dwudziestka” to przedszkole dla wszystkich, w którym… nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego.

Nasze przedszkole to miejsce stworzone dla dzieci z myślą o zapewnieniu im najlepszej opieki i edukacji w duchu idei integracji. Celem działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej naszej placówki jest prowadzenie mądrej i odpowiedzialnej integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Swoją ofertę adresujemy do rodziców wymagających, ceniących systematyczną edukację swojego dziecka.

Co nas wyróżnia...

To co wyróżnia naszą placówkę, to otwartość na wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego, ustawiczne doskonalenie metod i form pracy, wnikliwe badanie oczekiwań podmiotów Przedszkola. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Opiekę nad dziećmi sprawuje grono 30 nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu: logopedii ze specjalnością surdologopedii i neurologopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami.

Kilka słów o INTEGRACJI

Pierwsza grupa integracyjna w naszym przedszkolu powstała z inicjatywy ludzi, którym zależało na tym, by dzieci niepełnosprawne miały jak najszerszy kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Zarząd Miasta zaakceptował ten pomysł i we wrześniu 2000r. do przedszkola zaczęło uczęszczać pięcioro dzieci specjalnej troski. Rok później kolejna piątka rozpoczęła edukację w naszym przedszkolu.

Obecnie funkcjonują cztery grupy integracyjne, w każdej kilkoro dzieci niepełnosprawnych.

Nasza KADRA

Nasza kadra to zespół ludzi z pasją, dla których dobro dziecka jest najwyższym priorytetem.

Świadomie dokonałyśmy wyboru swojej ścieżki zawodowej tak, aby nasza praca związana była z dziećmi.

Te liczby mówią same za siebie --->

SZCZĘŚLIWYCH DZIECI
DUMNYCH NAUCZYCIELI
ZADOWOLONYCH RODZICÓW

Co mówią Rodzice

Przedszkolny Blog i Wiadomości