Informacje

o przedszkolach
dyżurujących
w okresie wakacyjnym
znajdziecie Państwo
w zakładce 

 

  

 

 

 

Linki




__
____

_

 

_



___




 


_

 


 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku w maju odbył się
w naszym przedszkolu Konkurs Recytatorski "Wiosenne wierszowanie".

 

 

 

 

 

 

 

W konkursie wzięły udział wszystkie grupy - każdą grupę reprezentowało dwoje dzieci, których zadaniem było piękne zaprezentowanie wiersza o wiośnie.

 

Przedszkolaki zachwyciły wszystkich uczestników wdziękiem i niepowtarzalną interpretacją utworów. Dla pozostałych uczestników organizatorzy przegotowali szereg zagadek o wiosennej tematyce, piosenki i zabawy ruchowe.

Założeniem konkursu jest rozwijanie u dzieci właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworów, wyzwalanie wiary we własne siły, możliwość zaprezentowania się przed publicznością.

 

Fotogaleria

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu Tablit – „Woda
w naszym życiu”, przedszkolaki wzięły udział
w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez PWiK w Głogowie.

 

Podczas emisji filmu, dzieci dowiedziały się, skąd bierze się woda w kranie i poznały historię kropelki wody. Dzieci wykazały się dużą wiedzą podczas rozmowy na temat przydatności wody i jej zastosowania w codziennym życiu. Cennym doświadczeniem był udział przedszkolaków w zbudowaniu filtru, przez który oczyszczały zanieczyszczoną wodę. Na zakończenie spotkania dzieci obdarowane zostały pamiątkowymi breloczkami z ośmiorniczką.

 

Zapraszamy do fotogalerii

 

 

 

 

Nasze przedszkole kolejny raz odwiedzili harcerze z 12 Głogowskiej Drużyny Harcerek „Iskra” i 125 Jaczowskiej Drużyny Harcerzy „Husaria”. W spotkaniu wzięły udział dzieci z grupy Poziomki i Gruszki.

 

 

 

 

Przedszkolaki z zaciekawieniem wysłuchały bajki czytanej przez naszych gości. Dużą frajdę i wiele radości sprawiła dzieciom zaproponowana przez harcerzy zabawa „Bizony”. Kolejną niespodzianką były zabawy oraz rozłożony w przedszkolnym patio namiot, do którego przedszkolaki bardzo chętnie wchodziły i słuchały opowiadania harcerzy
o zastosowaniu sprzętu, wykorzystywanego podczas obozów harcerskich. Duże zaciekawienie i lawinę pytań dzieci do harcerzy stanowiły oznaki znajdujące się na mundurach naszych gości. Spotkanie uwieńczyliśmy pamiątkowym zdjęciem.

 

Fotogaleria

 

 

Prosimy rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020
o zapoznanie się z Procedurą Odwoławczą.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2019
OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Procedura odwoławcza została opracowana na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 t.j.):


1. Pomiędzy 9 maja a 16 maja br. rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola publicznego, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej (zorganizowanej w przedszkolu pierwszego wyboru) z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego.


2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic będzie mógł odebrać uzasadnienie w/w terminie w placówce pierwszego wyboru.


3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928