Logopeda

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?

Mów do dziecka, rozmawiaj z nim, wciągaj w rozmowę, pytaj o zdanie. Staraj się mówić tak, by dziecko widziało twoją twarz i usta, by nie tylko słyszało, co mówisz, ale i widziało, jak mówisz. Jak najwięcej czytaj dziecku. Śpiewaj z dzieckiem. Powtarzaj przy dziecku proste wierszyki. O

Deficyty rozwojowe a zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy występują często w powiązaniu z innymi niekorzystnymi dla nauki szkolnej dziecka deficytami rozwojowymi. Deficyty te są często mniej widoczne niż zaburzenia mowy i dlatego często o nich nie wiemy.

Głoski szumiące

Przy głosce sz, ż/rz, cz, dż usta tworzą dzióbek, język ku górze przy podniebieniu tworzy szczelinę. Nazywaj obrazki powoli najlepiej z podziałem na sylaby. Wymowa wyraźna i dokładna. Głoska sz Pokoloruj obrazki z pomocą rodzica i podpiszcie je (jeśli nie możesz wydrukować narysuj je

Utrwalanie głoski R w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

Jeśli dziecko poprawnie wypowiada głoskę „r” po spółgłoskach /szczególnie po „t” i „d”/, to możemy rozpocząć ćwiczenia z głoską „r” na początku wyrazu, później w środku i na końcu wyrazu. Do podanych wyrazów przygotujcie zrobione przez siebie zestawy obrazków /nar

Zabawy logopedyczne z rytmem

Dbajmy o to, aby nasza mowa nie była monotonna, nudna. W tym celu ważne jest właściwe zachowanie rytmu. Starajmy się nie naśladować „katarynki”, bo to my musimy zadecydować o tempie mowy. Do zaznaczenia rytmu możemy wykorzystać różne przedmioty:grzechotki, bębenki, piłeczki, ołów

Ćwiczenie utrwalające głoski ciszące

Przy głoskach: ś, ź, ć, dź usta układamy jak do uśmiechu a język jest za zębami leży na dole, a środek języka dotyka bocznych zębów.      Nazywaj obrazki powoli najlepiej z podziałem na sylaby. Wymowa wyraźna i dokładna. Głoska ś/si Pokoloruj obrazki z pom

Utrwalanie głosek s, z, c

Głoska s Rozpoczynamy od prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych: język leży za dolnymi zębami, tworząc rynienkę podobnie, jak podczas dmuchania, wargi natomiast rozchylają się, tworząc łagodny uśmiech. Podczas prototypowego wybrzmiewania głoski [s] przykładamy wewnętrzną

11 PRZYKAZAŃ LOGOPEDYCZNYCH

Prawidłowe kształtowanie się mowy dziecka zależy od warunków organizowanych przez środowisko, w którym dziecko się wychowuje. Wychowawcze błędy otoczenia odbijają się mniej lub bardziej szkodliwie na dziecku.
Skip to content