Dlaczego jesteśmy wyjątkowi?

To co wyróżnia naszą placówkę, to otwartość na wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego, ustawiczne doskonalenie metod i form pracy, wnikliwe badanie oczekiwań podmiotów Przedszkola. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Opiekę nad dziećmi sprawuje grono 30 nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu: logopedii ze specjalnością surdologopedii i neurologopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami.

Priorytetem świadczonych usług jest zadowolenie dzieci i rodziców. Tradycją jest otwarta współpraca z Rodzicami, którzy są współgospodarzami placówki i wspierają jej zarządzanie zgodnie ze Statutem. Są stale i na bieżąco informowani o postępach rozwojowych swoich pociech. Posiłki naszych dzieci są pod stałym nadzorem doświadczonego dietetyka, który opracowuje jadłospisy uwzględniające zasady zdrowego, naturalnego odżywiania – zgodnie z najnowszą piramidą żywienia oraz w oparciu o pnajwyższej jakości. W diecie dzieci wykluczamy produkty przetwarzane technologicznie, stosujemy produkty zbożowe o niewielkim stopniu przemiału, podajemy dzieciom dużo owoców i warzyw. Dla polepszenia jakości smaku potraw wykorzystujemy zioła świeże i suszone.

W naszym przedszkolu umożliwiamy pobyt dzieciom wymagającym diety z alergiami pokarmowymi. Dążymy do tego, aby nasze dzieci były twórcze, pewniejsze siebie, przygotowane do dalszej życiowej wędrówki…….

Możesz nam zaufać i powierzyć swoje dziecko!