ZAPISY NA WAKACJE

Szanowni Państwo, od poniedziałku rusza nabór dzieci na dyżur wakacyjny. Nabór trwać będzie do 22 maja. Wymagana dokumentacja rekrutacyjna znajduje się do pobrania poniżej.

Kartę Zapisu składacie Państwo wraz z oświadczeniami w formie scanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola macierzystego tzn. do przedszkola do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Nasz adres:

dyrektor@pp20.glogow.pl

Złożenie karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w karcie zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Ważne!

Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest zatem podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Kartę Zapisu mogą złożyć tylko rodzice oboje pracujący lub pracujący rodzic samotnie wychowujący dziecko.