Zabawy z głoską „sz” w izolacji i sylabach

Wywoływanie głoski „sz”:

  • demonstrujemy układ warg, języka i zębów oraz wybrzmiewamy głoskę
  • uwrażliwiamy dziecku miejsce za wałkiem dziąsłowym, ustawiamy tam język oraz lekko naciskamy policzki wysuwamy wargi do przodu
  • przedłużamy artykulację głoski „s” i stopniowo unosimy język do dziąseł
  • przedłużamy wymowę głoski „cz”

Przypominamy dziecku, aby podczas wymawiania głoski „sz” podniosło język za górne dziąsła, złączyło zęby i zaokrągliło wargi w tak zwany „ryjek”.

  1. Wypowiadamy różne głoski, dziecko reaguje tupnięciem lub klaśnięciem na głoskę „sz”.
  2. Szukamy „sz” spośród różnych liter zapisanych na kartkach.
  3. Naśladujemy wiosenny wiatr – sz… sz… sz…
  4. Na melodię „Wlazł kotek na płotek” wymawiamy głoskę „sza”; śpiewamy znane piosenki wymawiając inne sylaby: szo, sze, szu, szy.
  5. Dziecko opowiada rodzicom o swoich przygodach albo bajkę, posługując się zamiast słów wybraną sylabą np. szo lub sza.
  6. Wykreślamy inne niż ta, po lewej stronie. Głośno powtarzamy wykreślane sylaby.

szu– sze, szo, usz, szu, szy, osz, szy, szu, szo, usz, szu, szu, ysz, szy, szu

szo – szo, osz, szo, szy, osz, szo, sze, usz, szu, szo, sze, ysz, szy, szo, sza

sze– sze, szo, esz, sze, szy, osz, sze, szo, usz, szu, sze, sze, ysz, szy, sze

sza – sze, szzo, asz, sza, szy, osz, sza, szo, usz, szu, sza, sze, ysz, szy, sza

szy– sze, szo, ysz, szy, sza, osz, szy, szo, usz, szu, szy, sze, ysz, szy, sza

7.    Oszukaj zaszyfrowaną sylabę.

        A       B       C       D       E       F       G       H
      1 SZU SZO SZA SZE SZY SZU SZY SZO  
      2 SZA   SZE SZU SZO SZY SZU SZE SZO
      3 SZO   SZU SZO SZA SZE SZO SZA SZA
      4 SZE   SZY SZE SZY SZA SZU SZO SZA
      5 SZY   SZO SZA SZE SZU SZO SZY SZU
      6 SZO   SZA SZY SZU SZE SZY SZO SZU

1A, 4B, 6G, 5H …