Zabawy ruchowe dla dzieci

Zabawy ruchowe są formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości rozwojowych. Oparte na naturalnych formach ruchu, jak: bieg, chód, skok, rzut, wspinanie, czworakowanie, przyczyniają się do podnoszenia poziomu ogólnej sprawności dziecka.


 Zabawy ruchowe:

– wprowadzają radosny nastrój, stanowią atrakcję i rozrywkę, przyczyniają się do
  dobrego samopoczucia, dają dziecku pełną swobodę oraz możliwość zaspokojenia
  naturalnej potrzeby ruchu,

– wyrabiają sprawność fizyczną, korzystnie wpływają na kształtowanie cech
  motorycznych, jak: szybkość, siła, zwinność, moc (skoczność), wytrzymałość,
  poszerzają i doskonalą zasób praktycznych umiejętności, które maja zastosowanie
  w codziennym życiu,

– podnoszą stan zdrowotny, przyspieszają pracę serca, płuc, przemianę materii,
  podnoszą wydolność i odporność organizmu,

– rozwijają samodzielność, zaradność, odwagę,

– wyzwalają inicjatywę i pomysłowość, pobudzają wyobraźnię i ambicję, napawają
  wiarą w siebie i często są źródłem zdrowego optymizmu,

– stwarzają okazję do kształtowania dodatnich cech charakteru, jak: opanowanie,
  zdyscyplinowanie, wytrwałość, dokładność, uczciwość, odpowiedzialność,
  koleżeńskość, uczynność itp.,

– przygotowują do społecznego współdziałania i współżycia, uczą przystosowania się
  do zajęć wykonywanych przez cały zespół rówieśników i działania na jego korzyść,

– rozwijają umysł, wzbogacają wiedzę dziecka, utrwalają szereg pojęć,

– rozwijają spostrzegawczość, orientację w przestrzeni, umiejętność oceny odległości
  i kierunku, poznawanie stosunków liczbowych, kształtów, barw, sygnałów itp.,

– stwarzają najlepsze warunki do czynnego odpoczynku, ze względu na
  różnorodność ruchów oraz możliwość organizowania i prowadzenia zajęć na
  powietrzu w ciągu całego roku.

Dla dzieci wybieramy przede wszystkim takie zabawy, które:

– uwzględniają konkretne potrzeby dziecka lub grupy,

– polegają na manipulowaniu różnymi przyborami i przedmiotami, gdyż nabywanie
  wprawy w wykonywaniu czynności manualnych i manipulacyjnych jest bardzo
  ważne dla dzieci w wieku przedszkolnym,

– doskonalą czynności podstawowe, niezbędne każdemu człowiekowi, jak:
  chodzenie, bieganie, skakanie, rzucanie, chwytanie, wspinanie się, pokonywanie
   które wpływają na rozwój cech motorycznych.

Rodzaje zabaw

  • Zabawy orientacyjno- porządkowe

Maja one na celu pobudzanie procesów myślenia, spostrzegania, refleksyjnego reagowania, orientacji, odróżniania i zapamiętywania poleceń, sygnałów, znaków, kolorów, dźwięków, umownych gestów i ruchów.

  • Zabawy z elementem równowagi

Celem jest przede wszystkim kształcenie umiejętności utrzymywania równowagi w różnych sytuacjach życia codziennego, a zwłaszcza chodu w utrudnionych warunkach. Będą to głównie przejścia po zwężonych torach, ścieżkach, wyrysowanych liniach prostych i krętych, po szerokiej desce na podwyższeniu itp.

  • Zabawy z elementem czworakowania i pełzania

Chód na czworakach i pełzanie jest ćwiczeniem siły i przyczynia się do kształtowanie postawy (części lędźwiowej kręgosłupa, pasa barkowego). Celem tych zabaw jest doskonalenie swobodnego poruszania się dzieci w kierunku na wprost, posuwania się do tyłu, ze zmianami kierunku, z omijaniem przeszkód.

  • Zabawy bieżne

Wpływają wszechstronnie na działanie układu wegetatywnego, główni na układ krążenia i oddychania, a także wyrabiają szybkość i wytrzymałość.

  • Zabawy z elementem rzutu, celowania i toczenia

Jej głównym założeniem jest rzucanie do celu lub na odległość. Dzięki temu dzieci mogą rozwijać umiejętność rzucania i celowania, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, a także ćwiczą koncentrację. Podczas zabaw zwracamy uwagę na usprawnianie zarówno prawej, jak i lewej ręki.

Źródło: Kazimiera Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”

Opracowały nauczycielki grupy „Jabłka”

Skip to content