Zabawy muzyczne i rytmiczne

Czego uczą zabawy muzyczne i rytmiczne?

-rozwijają w dzieciach wyczucie rytmu i rozbudzają wrażliwość na różne dźwięki,
-wzmacniają w dzieciach spostrzegawczość i rozwijają orientację przestrzenną,

-szybkiego i odpowiedniego reagowania na różne dźwięki i tony,

-pozwalają poznać i odtwarzać różne rytmy poprzez wystukiwanie  dźwięków na
 drewnianych patyczkach, klaszcząc, tupiąc itp.

-nabywania  umiejętności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowej,

-zdobywania umiejętności intonacji – operowania własnym głosem cicho, głośniej,
 głośno, wolno, szybciej, bardzo szybko…

Zapraszamy na kolejną zabawę muzyczną

Skip to content