WAKACJE 2020 – NOWE INFORMACJE!

Szanowni Rodzice, po przeprowadzonej analizie liczby kart zapisu dzieci na miesiące wakacyjne, decyzją Prezydenta Miasta Głogowa w czasie wakacji w br. dyżury będą pełnić następujące przedszkola:

LIPIEC

PP-1, PP – 2, PP – 6, PP – 9 , PP – 17

SIERPIEŃ

PP – 3, PP- 10, PP- 15 i PP – 19

Zgodnie z wcześniej przekazaną Państwu decyzją, iż złożenie karty zapisu nie gwarantuje zorganizowania pracy danej placówki, dzieci zapisane do innych przedszkoli mają zapewnione miejsce wg poniższego schematu:

LIPIEC

PP – 1 + dzieci zapisane do PP- 19
PP – 2 + dzieci zapisane do PP – 3
PP – 6 + dzieci zapisane do: PP – 5, PP – 7 i PP – 10
PP – 9 + dzieci zapisane do PP – 20
PP – 17 + dzieci zapisane do: PP – 15, PP – 21 i oddziałów zorganizowanych przy SP – 13

SIERPIEŃ

PP – 3 + dzieci zapisane do PP – 2
PP – 10 + dzieci zapisane do: PP – 5, PP – 6 i PP – 7
PP – 15 + dzieci zapisane do PP – 17, PP – 21 i oddziałów zorganizowanych przy SP-13
PP – 19 + dzieci zapisane do PP – 1, PP – 9 i PP – 20

REASUMUJĄC
dzieci z naszego przedszkola wakacje będą spędzać:


w miesiącu lipcu w Przedszkolu Publicznym nr 9, ul. Perseusza 3
w miesiącu sierpniu w Przedszkolu Publicznym nr 19 „Bajka”, ul. Plutona 3

Skip to content