TERAPIA GŁOSEK S, Z, C, DZ

Przyczyny nieprawidłowej wymowy głosek syczących:

 • wady słuchu
 • zaburzenia słuchu fonemowego
 • organiczne uszkodzenia w jamie gardłowo-nosowej
 • uszkodzenia anatomiczne i funkcjonalne języka i warg
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
 • anomalie szczęk i zgryzu
 • wrodzona nieprawidłowość języka
 • dziedziczność, naśladownictwo
 • zaburzenia kinetyczno-kinestetyczne /w obrębie dróg odśrodkowo-dośrodkowych/
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia pamięci i koncentracji

Nieprawidłowości realizacji:

 • opuszczanie głoski
 • zastępowanie przez inne
 • zniekształcenia głosek poprzez zmianę jednego lub kilku elementów artykulacji tych głosek:  – wymowa międzyzębowa

               – wymowa zębowo-wargowa

               – wymowa boczna

               – wymowa przyzębowa

               – wymowa nosowa

               – wymowa policzkowa

               – wymowa przy przesunięciu przedniej części języka w kierunku

                 tylnej części podniebienia twardego

Sposób prawidłowej artykulacji głoski  „s”:

 1. Zbliżenie do siebie siekaczy /szczęki górnej i żuchwy/.
 2. Przepływ skoncentrowanego strumienia powietrza przez jamę ustną w środkowej płaszczyźnie języka.
 3. Czubek języka zazwyczaj przy wewnętrznej stronie dolnych siekaczy.
 4. Szczelina tworzy się między przednią częścią grzbietu języka, a wewnętrzną powierzchnią górnych siekaczy i tą częścią dziąseł, która jest w najbliższym jej sąsiedztwie.
 5. Boki języka przywierają do górnych, bocznych dziąseł i zębów.