Szanowni Rodzice! Od 01.04.2022r. ruszają zapisy na wakacje!

Szanowni Państwo,

od 01.04.2022r. rusza nabór dzieci na dyżur wakacyjny. Nabór trwać będzie od 01.04.2022r. do 15.04.2022r. Wymagana dokumentacja rekrutacyjna znajduje się do pobrania poniżej.

Z dyżuru wakacyjnego mogą skorzystać wyłącznie te dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

Kartę Zapisu wraz z oświadczeniami podpisanymi przez obojga rodziców składacie Państwo w przedszkolu macierzystym tzn. do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Złożenie karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w karcie zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Ważne!

Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest zatem podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu!

Dzieci z naszego przedszkola na miesiąc sierpień będą przekierowane do PP-19.

Skip to content