RODZAJE TERAPII

Zajęcia terapeutyczne prowadzone indywidualnie w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej mają za zadanie wspomagać dziecko w sferze emocjonalnej, poznawczej, społecznej, adekwatnie do potrzeb. Metody stosowane przez nauczycieli specjalistów, to m.in.:

– terapia zabawą,
– elementy dramy,
– program aktywności Knillów,
– metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
– elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
– EEG – Biofeedback,
– ćwiczenia grafomotoryczne wg Hanny Tymichowej,
– sensomotoryka,
– terapia ręki,
– program rozwijający percepcje wzrokową Marianny Frostig,

Skip to content