REKRUTACJA – WYNIKI

 Dnia 23. 04. 2020r. o godzinie 15:00

zostały podane wyniki II etapu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Listy dzieci zakwalifikowanych zostały wywieszone na drzwiach przy wejściu głównym do przedszkola.

Jeśli podaliście Państwo we wniosku rekrutacyjnym adres e-mail,

to po zalogowaniu się do panelu ,,Formico” można również sprawdzić wyniki.

Dzieci rodziców, którzy złożyli w miesiącu lutym Deklaracje o kontynuacji automatycznie są przyjęte do placówki na rok szkolny 2020/2021.