REKRUTACJA NA WAKACJE

Uwaga Rodzice,

rekrutacja na miesiące wakacyjne, zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, najprawdopodobniej po wskazaniu daty powrotu dzieci do przedszkoli !

Przypominamy że:

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają
z urlopu wypoczynkowego!!!
Pozostałe zasady dotyczące organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów nie ulegają zmianie.

Rodzice chcący zapisać dziecko do dyżurującego przedszkola  powinni mieć przy sobie

– dowód osobisty,
– numer swojego konta bankowego ( będzie potrzebne do ewentualnego zwrotu nadpłaty)
– wykaz osób uprawnionych do odbioru dziecka z przedszkola wraz z ich danymi: np.  adresem zamieszkania, numerem dowodu osobistego.

W roku 2020 w miesiącach wakacyjnych dyżurują następujące przedszkola:

w lipcu:

PP 1 – ul. Andromedy 23

PP 2 – Aleja Wolności 17

PP 6 – ul. G. Morcinka 6

w sierpniu:

PP 3 – Aleja Wolności 72

PP 19 – ul. Plutona 3

PP 15 – ul. Mieszka I 11