Przygotowujemy narządy artykulacyjne do wywołania głoski “r” – odgłosy ulicy

„Na ulicy hałas, szum
Jadą auta brum, brum, brum.”

1. Ćwiczymy narządy mowy:

„Pędzący samochód” – poruszamy językiem w różne strony wewnątrz jamy ustnej.
„Pracujący silnik” – parskamy wargami.
„Wycieraczki” – przy otwartych ustach poruszamy językiem od lewego do prawego kącika warg.
„Parkujący samochód” – układamy język na górnym wałku dziąsłowym, przy otwartych ustach.

2. Naśladujemy dźwięki:

– jadące auto – wuu, buu, wlu, blu /nabieramy powietrze nosem, podczas wypowiadania wypuszczamy ustami/
– trąbienie samochodu osobowego – ti – ti–tiit
– trąbienie samochodu ciężarowego – tu – tuut; tu – tuut
– dudnienie silnika – du, du
– pędzące samochody na autostradzie – bru – bru – brrruuu,
– wru – wru – wrrruuu
– warczenie motoru – wrrr – wrrr – wrrr
– dzwonienie roweru – dryn, dryn
– huk samolotu – żżżż
– odgłos pędzącego pociągu – tu – tu – tu –tu, tu – tu –tu – uuu

3. Ćwiczymy oddech – zabawa „Wyścigi samochodowe”

Dmuchajcie na wycięte z papieru autka. Które auto pierwsze dojedzie do celu?

4. Naśladujemy pojazdy – pobawcie się ruchem i dźwiękami

Dziecko przedstawia pojazd naśladując jego ruch i wydając odpowiedni odgłos, rodzic zgaduje. Potem zamiana ról.

5. Przygotowujemy się do wypowiadania głoski „r” – zabawa „Rowerki”

– przed lustrem – przy otwartych ustach precyzyjnie wypowiadamy głoski t, d /czubek języka układamy na górnym wałku dziąsłowym, za górnymi zębami/
– szybko i jednostajnie wypowiadamy głoski t d , t d, t d, td, td, td
– dołączamy „n” do szybko powtarzanego td, wypowiadając szybko tdn, tdn, tdn

Przy trudnościach z powyższymi ćwiczeniami wskazana pomoc logopedy.

Skip to content