PETS

Jako podsumowanie nauki o zwierzętach, proponuję ostatnią grupę, ale z pewnością najbliższą nam wszystkim, czyli zwierzęta domowe PETS. Obejrzyjcie filmik i postarajcie się powtórzyć i zapamiętać nazwy milusińskich zwierzątek w języku angielskim. Niektóre nazwy bardzo dobrze znacie , a inne będziecie musieli zapamiętać.

Słownictwo 3-4 latki:

a dog
a cat
a  mouse
a bird
a fish

Słownictwo 5-6 latki:

a dog
a cat 
a mouse
a hamster
a bird
a fish
a guinea pig
a rabbit/ a bunny
a parrot

Piosenka

Abyście mogli poćwiczyć wymowę proponuję krótką i bardzo łatwą piosenkę: Do you have a pet?

Do you have a pet?
Yes, I have a dog.
I have a pet.
He is a dog.
And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”

I have a cat.
I have a pet.
She is a cat.
And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”

I have a mouse.
I have a pet.
He is a mouse.
And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.”

Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.

I have a bird.
I have a pet.
He is a bird.
And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”

I have a fish.
I have a pet.
She is a fish.
And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.”

I have a lion.
A lion?!

I have a pet.
He is a lion.
And he says, “Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar.”

Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!

Karty pracy

Skip to content