“Magia ukryta w kuchennych szafkach” – projekt etwinning

Projekt „Magia ukryta w kuchennych szafkach – zabawy sensoplastyczne” będzie polegał na rzucaniu wyzwań partnerom do stworzenia przestrzeni i działań sensoplastycznych z wykorzystaniem różnorodnych składników spożywczych. Poprzez tworzenie z wykorzystywaniem materiałów sensorycznych rozwija się kreatywność i twórcze myślenie i pobudzane są wszystkie zmysły jak węch, smak, zapach, wzrok i dotyk, dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw. Projekt ma przede wszystkim stymulować zmysły dzieci. Zajęcia wynikające z projektu będą oparte na materiałach ekologicznych. Dzieci będą tworzyć palcami, rękami, stopami. Obcowanie z masami pachnącymi, sypkimi, mokrymi, szorstkimi, twardymi, suchymi, lepkimi, kleistymi wywołuje niezwykłe doświadczenia, co więcej wspomaga funkcje poznawcze dziecka, kompetencje inter i intrapersonalne, wpływa na rozwój społeczno-emocjonalny, aż wreszcie na rozwój sensomotoryczny.
Poprzez wykonywanie zabaw sensoplastycznych wraz z partnerami projektu pokażemy przedszkolakom podróż w poszukiwaniu „szczeliny” do twórczej edukacji i zabawy. Podróż, która będzie dostarczać bogatych bodźców rozwijających umysł i ciało dziecka. Podróż, która będzie jedynie przyjemnością, a nie przymusem. Do dzieła!
”Kreatywność jest zaraźliwa, zarażaj nią!” Albert Einstein

CELE

Głównym celem projektu jest wspieranie harmonijnego rozwoju zmysłów i całego organizmu oraz kompetencji interpersonalnych.
Cele szczegółowe:
– poznawanie świata różnorodnych mas plastycznych, faktur, struktur, barw, zapachów
– rozwijanie umiejętności tworzenia różnorodnych barw, substancji, mas
– stwarzanie możliwości do wyrażania własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych
środków artystycznych
– rozwijanie sprawności manualnej (manipulowanie całymi dłońmi, nadgarstkiem, palcami;
odciskanie, formowanie kształtów poprzez polisensoryczne poznawanie)
– podnoszenie poziomu samoakceptacji
– rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji
– zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie
– podnoszenie własnej wartości i dostrzeganie jej u innych
– zaspokajanie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, bycia rozumianym i docenianym.

POSTĘP DZIAŁAŃ

Każdy z partnerów będzie odpowiedzialny za proponowanie zabawy sensoplastycznej (podanie jej nazwy oraz wykazu produktów spożywczych) oraz umieszczanie relacji
z przeprowadzonych zajęć w formie zdjęć lub filmików na platformie Twinspace.

1. Przygotowanie wizytówki przedszkola
2. Wspólne doświadczanie
4. Prezentacja zabaw sensoplastycznych w formie zdjęć lub filmików
5. Wspólna zabawa sensoplastyczna online z uczestnikami projektu
6. Ewaluacja projektu

SPODZIEWANE REZULTATY

– stworzenie wspólnie z partnerami zbioru zabaw sensoplastycznych możliwych do przeprowadzenia z dziećmi w wieku przedszkolnym
– zdobycie wiedzy dotyczącej różnorodnych produktów spożywczych, które można wykorzystać do tworzenia różnych mas plastycznych w twórczy i niekonwencjonalny sposób
– udoskonalenie sprawności manualnych dzieci oraz twórczego myślenia
– poznanie świata za pomocą zmysłów
– poznanie swoich współpartnerów poprzez wspólną zabawę i doświadczanie poprzez połączenie online


Skip to content