Logopeda

Deficyty rozwojowe a zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy występują często w powiązaniu z innymi niekorzystnymi dla nauki szkolnej dziecka deficytami rozwojowymi. Deficyty te są często mniej widoczne niż zaburzenia mowy i dlatego często o nich nie wiemy.

Głoski szumiące

Przy głosce sz, ż/rz, cz, dż usta tworzą dzióbek, język ku górze przy podniebieniu tworzy szczelinę. Nazywaj obrazki powoli najlepiej z podziałem na sylaby. Wymowa wyraźna i dokładna. Głoska sz Pokoloruj obrazki z pomocą rodzica i podpiszcie je (jeśli nie możesz wydrukować narysuj je

Utrwalanie głoski R w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

Jeśli dziecko poprawnie wypowiada głoskę „r” po spółgłoskach /szczególnie po „t” i „d”/, to możemy rozpocząć ćwiczenia z głoską „r” na początku wyrazu, później w środku i na końcu wyrazu. Do podanych wyrazów przygotujcie zrobione przez siebie zestawy obrazków /nar

Zabawy logopedyczne z rytmem

Dbajmy o to, aby nasza mowa nie była monotonna, nudna. W tym celu ważne jest właściwe zachowanie rytmu. Starajmy się nie naśladować „katarynki”, bo to my musimy zadecydować o tempie mowy. Do zaznaczenia rytmu możemy wykorzystać różne przedmioty:grzechotki, bębenki, piłeczki, ołów

Ćwiczenie utrwalające głoski ciszące

Przy głoskach: ś, ź, ć, dź usta układamy jak do uśmiechu a język jest za zębami leży na dole, a środek języka dotyka bocznych zębów.      Nazywaj obrazki powoli najlepiej z podziałem na sylaby. Wymowa wyraźna i dokładna. Głoska ś/si Pokoloruj obrazki z pom

11 PRZYKAZAŃ LOGOPEDYCZNYCH

Prawidłowe kształtowanie się mowy dziecka zależy od warunków organizowanych przez środowisko, w którym dziecko się wychowuje. Wychowawcze błędy otoczenia odbijają się mniej lub bardziej szkodliwie na dziecku.

Tworzenie systemu językowego

Aby stworzyć system językowy o minimalnym zasobie leksykalnym należy uwzględnić te wyrazy, które występują najczęściej, mają największe znaczenie w komunikacji i używane są w wielu sytuacjach
Skip to content