INFORMACJA O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Drodzy Rodzice.

Dla dzieci rozpoczynających od 01 września 2020r. edukację w szkole podstawowej zostały przygotowane „Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
Będzie można odebrać je po wskazaniu daty powrotu dzieci do przedszkoli.

W razie konieczności wcześniejszego odebrania Informacji o gotowości szkolnej dziecka prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem placówki w celu ustalenia daty i sposobu odebrania dokumentu.