“Dziewczynka z zapałkami”- teatr Kamishibai.

Dzieci z grupy „Jabłuszka” i „Gruszki” wysłuchały baśni H. Ch. Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami” w formie teatrzyku Kamishibai przygotowanego przez panią Karolinę Pawłowską. Ta piękna, ale zarazem smutna baśń uczy dzieci, że nie należy oceniać wyłącznie po wyglądzie zewnętrznym, ubiorze czy innych oznakach zamożności.
Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że warto pomagać biednym i ubogim osobom. Dowiedziały się również, że nie powinno się wyśmiewać, czy w jakikolwiek inny sposób krzywdzić słabszych i biedniejszych.
Każdy może być szczęśliwy i wartościowy, jeśli otrzyma wsparcie zamiast szyderstwa. 

Skip to content