Informacje

o przedszkolach
dyżurujących
w okresie wakacyjnym
znajdziecie Państwo
w zakładce 

 

  

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 


 

Prosimy rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020
o zapoznanie się z Procedurą Odwoławczą.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2019
OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Procedura odwoławcza została opracowana na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 t.j.):


1. Pomiędzy 9 maja a 16 maja br. rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola publicznego, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej (zorganizowanej w przedszkolu pierwszego wyboru) z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego.


2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic będzie mógł odebrać uzasadnienie w/w terminie w placówce pierwszego wyboru.


3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Zgodnie z decyzją ZNP od soboty 27 kwietnia ogólnopolski strajk zostaje zawieszony.
W związku z tym z dniem 29 kwietnia wszyscy nauczyciele przystępują do pracy.

 

Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie i ogromną wyrozumiałość okazaną podczas trwania strajku.

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Do 30 kwietnia do godz. 14.00 trwa potwierdzanie woli zapisu dziecka do przedszkola
w postaci podpisania stosownego oświadczenia. Jest to ostatni etap rekrutacji na kolejny rok szkolny. Dotyczy on wszystkich dzieci – nowoprzyjętych od 1 września, a także tych kontynuujących edukację w przedszkolu.

 

Brak potwierdzenia woli w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie informuje, że przeprowadzone zostało na terenie naszej placówki referendum strajkowe, w którym pracownicy naszego przedszkola opowiedzieli się za akcją strajkową. Akcja strajkowa planowana jest od poniedziałku 8 kwietnia 2019 roku
i może trwać aż do odwołania. Uwzględniając wyniki referendum strajkowego pragnę Państwa poinformować, że istnieje realna możliwość wystąpienia trudności w zapewnieniu opieki nad Państwa dziećmi w przedszkolu. W związku
z powyższym zwracam się z ogromną prośbą o zaplanowanie i zapewnienie opieki swoim dzieciom na czas trwania strajku, tj. od 8 kwietnia 2019r.

Proszę również o śledzenie na bieżąco w mediach wiadomości związanych
z odwołaniem lub rozpoczęciem strajku.

Dziękuję za zrozumienie i wsparcie.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928