20.09.2019

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 
 
 

 

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

Opiekę pielęgniarską nad dziećmi w naszej placówce sprawuje

pielęgniarka dyplomowana

 

BEATA JAŃCZAK

 

 

Opieka pielęgniarska ma charakter profilaktyczny.

Świadczenia pielęgniarki w przedszkolu obejmują:

 

Prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i ich rodziców oraz uczestnictwo
w przedszkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.


Współpracę i realizację planu pracy wychowawczej w poszczególnych grupach wiekowych.

Dokonywanie przeglądu higieny osobistej dzieci w zależności od wskazań.

Sprawowanie opieki nad dziećmi (szczególnie w oddziale żłobkowym, oraz dziećmi
z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością).


Współpraca z nauczycielkami na zasadzie konsultacji w zakresie nagłych, niepokojących objawów chorobowych dzieci.

Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

Doradztwo dla dyrektora placówki w sprawie warunków bezpieczeństwa dzieci, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w przedszkolu.

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928