20.09.2019

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 
 
 

 

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

     

 

Rozpoczynamy realiazację projektu "Głogowskie Przedszkola Równych Szans"!

 

 

Od marca w czterach głogowskich przedszkolach rozpoczyna sie realizacja projektu "Głogowskie Przedszkola Równych Szans". Jest to projekt współfinanowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podczas realizacji tego projektu 10 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
z 4 głogowskich przedszkoli będzie uczestniczyć w różnorodnych  specjalistycznych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Skorzystają również nauczyciele z tych placówek - uczestniczyć oni będą w kilku szkoleniach dotyczących prowadzenia zajęć terapeutycznych.

 

 

      

 

Regulamin rekrutacji dzieci do projektu

 

Do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu zakwalifikowało się 10 dzieci z 4 głogowskich przedszkoli.

 

Z naszego przedszkola 5 dzieci bedzie uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach: Borys z grupy "Ananaski", Karolina i Tymek z "Poziomek", Sandra z "Cytrynek" i Bartek z "Brzoskwiń".

 

Zajęcia specjalistyczne, w których dzieci będą uczestniczyć to zajęcia z terapii ręki, z arteterapii, psychomotoryki, sensoplastyki, zajęcia prowadzone elementami metody ruchu rozwijajacego W. Sherborne oraz zajęcia z eksperymentatorium. Prowadzić je będą nauczyciele naszej placówki - Grażyna Żmuda, Urszula Krzyżanowska, Iwona Kichman, Patrycja Raczkowska - Oziębała, Jolanta Dominiak i Iwona Kajda.

 

Ponadto dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z hipoterapii.

 

 

   

 

Działania terapii przez sztukę realizowane poprzez:
 • muzykoterapię, np. ekspresja ruchowa na dowolne tematy muzyczne  spontaniczna
  i kontrolowana, poznawanie różnych dźwięków, odgłosów, operowanie poznanymi dźwiękami, zabawy słowno - muzyczno - ruchowe, słuchanie i śpiew piosenek,
 • biblioterapię, np.  opowiadanie bajek, baśni przez nauczyciela, tworzenie opowiadań
  z dzieckiem,  słuchanie tekstów o charakterze odprężającym, relaksacyjnym, drama,
 • estezjoterapię (rysunek, malarstwo, teatr, film), np.  malowanie palcami, prace w papierze, rysowanie według szablonu, planowanie płaszczyzny, prace z masy solnej, projektowanie własnych form przestrzennych, usprawnianie motoryki, łączenie różnych elementów za pomocą masy solnej, manipulowanie tworzywem, wycinanie, łączenie, kruszenie, klejenie,
  tworzenie kompozycji wg własnego pomysłu, origami, umiejętność odrysowywania według szablonu opanowanie techniki prawidłowego uchwytu narzędzi tnących, obserwacja
  i składanie papieru wg podanych wskazówek, collage – łączenie materiałów na płaszczyźnie.
Zajęcia prowadzi mgr Urszula Krzyżanowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu arteterapii, terapeuta sensomotoryki, trener sensoplastyki.
 
Zajęcia z arteterapii - fotogaleria
 

 

 

 

Zakres oddziaływań  wychowawczo - terapeutyczno - dydaktycznych  dotyczy sfery emocjonalno - społecznej,  poznawczej i ruchowej.
 
Zajęcia obejmują podstawowe poziomy funkcjonowania dziecka w środowisku, są to:
 • poziom zmysłowy,
 • poziom poznawczy,
 • poziom odkrywczo - badawczy,
 • poziom abstrakcyjno - symboliczny.
Zajęcia prowadzi mgr Iwona Kichman - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu psychomotoryki.
 
Zajęcia z psychomotoryki - fotogaleria
 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928