Informacje

o przedszkolach
dyżurujących
w okresie wakacyjnym
znajdziecie Państwo
w zakładce 

 

  

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

CZTEROLATEK:


Rozwój fizyczny i motoryczny

 • w czasie jedzenia korzysta z widelca i noża (do przysuwania potraw, smarowania pieczywa, a nie krojenia)
 • ubiera się i rozbiera przy niewielkiej pomocy z zewnątrz
 • samodzielnie korzysta z toalety
 • myje się, czyści samodzielnie zęby
 • ma lepszą sprawność motoryczną, np. narysowany człowiek ma ręce, nogi i głowę
 • skacze na jednej nodze
 • wspina się na drabiny
 • świetnie radzi sobie z trójkołowym rowerkiem
 • nakłada nakrętki na słoiki, butelki
 • układa puzzle
 • bez pomocy schodzi ze schodów
 • przeskakuje obunóż przez przeszkodę
 • potrafi przejść po linii, stawiając stopę za stopą
 • przenosi wodę w kubku, nie rozlewając jej
 • odbija balonik, by nie spadł na podłogę (kilka razy)
 • prawidłowo trzyma ołówek i kredkę
 • buduje wieżę z ośmiu klocków
 • potrafi skupić się na jednej czynności
 • potrafi rozwinąć papierek z cukierka

Rozwój społeczno – moralny

 • testuje granice i normy
 • fantazjuje (ale nadal często nie potrafi oddzielić rzeczywistości od imaginacji)
 • zdarza się, że jest zbyt pewny siebie
 • uwielbia prowadzić dyskusje
 • potrafi być opiekuńczy i współczujący
 • bawi się w grupie
 • zaczyna się interesować różnicami płci

Rozwój intelektualny

 • zna około1500 słów
 • ma jeszcze problem z używaniem zaimków
 • rozróżnia gdzie jest: przód, tył, na górze, pod spodem
 • potrafi policzyć do czterech i więcej
 • może pisać pierwsze litery i np. swoje imię
 • zaczyna rozumieć następstwo czasu, wie, że kiedy wstanie – jest śniadanie, potem drugie śniadanie, obiad …
 • pyta co oznaczają różne słowa
 • chętnie słuch długich historii
 • rozumie niektóre przeciwieństwa, np. duży – mały; suchy – mokry
 • zna większość kolorów
 • zadaje mnóstwo pytań
 • potrafi bawić się w jedną zabawę 10 – 15 minut
 • zna piosenki i wierszyki, czasem sam układa piosenki
 • rozróżnia czas
 • pamięta imiona i nazwy, np. przedmiotów, zwierząt
 • mówi w sposób zrozumiały
 • lubi się bawić w zabawy tematyczne, np. w sklep, wyścigi samochodowe, teatr

 

 

TEMATYKI   CYKLICZNE:

 

1. Poszukiwacze skarbów.

2. Smaki i zapachy Ziemi.

3. Jesienne dywany.

4. Dom – nasz mały świat.

 

 

Piosenka

 

BAŚNIOWE POSTACIE

 

1. Znam legendy o powstaniu Krakowa

i stolicy Polski, Warszawie:

o szewczyku, o smoku i Wiśle,

o Syrence, i Warsie i Sawie.

 

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe,

tysiące legend, baśni i bajek.

Historii tyle, że trudno zliczyć,

chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.

 

2. Z książek znam też krasnoludki, królewny

i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,

Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,

Kota w butach i Piękną i Bestię.

 

Ref.: Książki…

 

3. Lubię czytać książki z mamą i z tatą,

piękne wiersze, opowiadania,

z nich się uczę, historię poznaję,

więc zachęcam was też do czytania.

 

Ref.: Książki…

 

 

 

Wiersz

 

WIERSZ O POKOJU

 

Gdy pokój jest na świecie,

gdy nie ma na nim wojny,

szczęśliwe rosną dzieci,

bezpieczne i spokojne.

 

Rolnicy sieją zboże,

murarze wznoszą miasta,

a każde dziecko może

w pokoju żyć i wzrastać.

 

Dlatego całą duszą,

co dzień, na każdym kroku,

dziś wszyscy walczyć muszą

o wielki skarb – o pokój.

 

 

Tematy cykliczne WRZESIEŃ 2018r.

 

 1. Witamy w przedszkolu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek, przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1- 4) rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu. Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne. Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych. Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok. Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

 

 1. Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko: kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć co lubi i umie robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie, wie, że nie należy się przechwalać, kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii. Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych. Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników. Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała. Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu.

 

 1. Ziemia bliska i daleka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko: poznaje cztery żywioły świata, poznaje dwa znaczenia słowa ziemia, dostrzega podstawowe elementy na globusie, nazywa środki transportu lądowego, przelicza liczebnikami głównymi, uczestniczy w organizacji kącika badawczego.

 

 1. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko: uświadamia konieczność przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim. Poznaje przedstawicieli służb mundurowych, poszerza słownictwo i wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego.

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928