20.09.2019

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 
 
 

 

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu      

 

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci.

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

 

8:00 - 8:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.


8:30 - 9:00

Śniadanie.
Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych
i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.


9:00 - 10:45

Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. Praca indywidualna o charakterze terapeutycznym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu.


10:45 - 11:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.


11:00 - 11:30

Obiad - 1 danie.
Realizacja założeń programowych w zakresie kulturalnego zachowanie się przy stole.


11:30 - 13:00

Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów odzieży
Leżakowanie - w grupach młodszych, Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej - w grupach starszych. Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.


13:00 - 13:30

Czynności przygotowawcze do obiadu.


13:30-14:00

Obiad - 2 danie.
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami
i kulturalnego spożywania posiłków.


14.00 - 14.15

Zabiegi higieniczne po obiedzie.


14:15 - 16:30

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.

Rozchodzenie się dzieci.

 


Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928