20.09.2019

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 
 
 

 

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

Nasza kadra to zespół  ludzi z pasją, dla których dobro dziecka jest najwyższym priorytetem. Świadomie dokonałyśmy wyboru swojej ścieżki zawodowej tak,
aby nasza praca związana była z dziećmi.

Naszym atutem są wysokie kwalifikacje. Opiekę nad Państwa dziećmi sprawuje grono  nauczycieli z wykształceniem wyższym z zakresu wychowania przedszkolnego oraz posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu: logopedii ze specjalnością surdologopedii i neurologopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, surdopedagogiki, psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami, gimnastyki korekcyjnej. Kwalifikacje te niezbędne są do pracy  z dziećmi o różnych  potrzebach.
Nie jesteśmy jedynie dydaktykami, którzy koncentrują się na zrealizowaniu programu wychowania przedszkolnego. Jesteśmy kadrą, która organizuje wychowanie i edukację na najwyższym poziomie. Kadrą, która bierze odpowiedzialność za umożliwienie dzieciom osiągnięcia pełnego potencjału rozwoju w takim stopniu  i w takim zakresie, w jakim są do tego gotowe.
Wasze dzieci i nasz codzienny kontakt z nimi dają nam motywację do ciągłego uczenia się, permanentnego doskonalenia swojego warsztatu pracy, zdobywania nowych umiejętności, do stawania się lepszymi nauczycielami i lepszymi ludźmi.

 

 

 

 

 1. Dudek Irena    nauczyciel dyplomowany - dyrektor przedszkola
 2. Kajda Iwona    nauczyciel dyplomowany - wicedyrektor przedszkola
 3. Burz Michalina   nauczyciel mianowany
 4. Chocianowski Zbigniew    nauczyciel dyplomowany
 5. Czajkowska Katarzyna    nauczyciel kontraktowy
 6. Ćwik-Rzepa Beata    nauczyciel dyplomowany
 7. Dominiak Jolanta    nauczyciel dyplomowany
 8. Gierczak Iwona    nauczyciel dyplomowany
 9. Husar - Orzechowska Katarzyna    nauczyciel dyplomowany
 10. Kańska Katarzyna nauczyciel kontraktowy
 11. Kasznia Bogusława    nauczyciel dyplomowany
 12. Kichman Iwona    nauczyciel dyplomowany
 13. Korpak Joanna    nauczyciel mianowany
 14. Krzyżanowska Urszula    nauczyciel dyplomowany
 15. Lipiec Jolanta    nauczyciel dyplomowany
 16. Masny Izabela nauczyciel kontraktowy
 17. Okońska Dorota    nauczyciel dyplomowany
 18. Ozga Jolanta    nauczyciel dyplomowany
 19. Pawłowska Karolina    nauczyciel mianowany
 20. Piwień Dorota    nauczyciel dyplomowany
 21. Poloczek Iwona    nauczyciel kontraktowy
 22. Przybyła Sławomira    nauczyciel dyplomowany
 23. Raftowicz Halina    nauczyciel dyplomowany
 24. Siuda Róża    nauczyciel dyplomowany
 25. Stachura Agnieszka    nauczyciel kontraktowy
 26. Szumińska Sylwia  nauczyciel kontraktowy
 27. Uzar Anna    nauczyciel kontraktowy 
 28. Walas - Kusiak Agnieszka    nauczyciel mianowany
 29. Walczak Natalia   nauczyciel kontraktowy
 30. Wandycz Jolanta    nauczyciel dyplomowany
 31. Wawrzyniak Łucja    nauczyciel dyplomowany
 32. Żal - Jankowska Urszula    nauczyciel dyplomowany
 33. Żmuda Grażyna    nauczyciel dyplomowany

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928