OD 16.04.2019 OD GODZ. 9.00

DO 30.04.2019 DO GODZ. 14.00

 

Podpisywanie przez rodziców

oświadczeń w zakresie usług

wykraczających

poza podstawę programową

wychowanie przedszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje

o przedszkolach
dyżurujących
w okresie wakacyjnym
znajdziecie Państwo
w zakładce 

 

  

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

 


Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Wspólna dla całego kraju

Akt prawny, ustalany przez ministra oświaty i wychowania,
regulujący działania edukacyjne oraz wyznaczający
kierunki pracy placówki. Określa cele i zadania
kształcenia. Precyzuje jakie umiejętności powinno
opanować dziecko w trakcie kształcenia.

strzałka

Program wychowania przedszkolnego

 

Nauczyciel opracowuje własny lub wybiera innego autora


Dokument, na podstawie którego
realizowane zadania edukacyjne,
określone w podstawie programowej.

 

strzałka
Plany pracy

 

Nauczycielki opracowują miesięczne plany dla poszczególnych grup


 Tworzone są na podstawie programów wychowania
 przedszkolnego, służą realizacji zagadnień
 podstawy programowej.


 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928