20.09.2019

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 
 
 

 

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

Zestaw programów dopuszczonych do użytku wewnętrznego w Przedszkolu Publicznym nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie w roku szkolnym 2017/2018

  1. "Zbieram, poszukuję, badam" D. Dziamska, M. Buchnat Wyd. Nowa Era
  2. "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska, Wyd. MAC Edukacja
  3. "Być razem" I. Dudek, H. Raftowicz, I.Kajda
  4. Program nauczania języka angielskiego" "I Love Boo. Poziom A" E. Wodzicka - Dondziłło, Wyd. MAC Edukacja
  5. "Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat" E. Wodzicka - Dondziłło, Wyd. JUKA-91
  6. "Program nauczania religii dla przedszkola "Kochamy dobrego Boga" wyd. JEDNOŚĆ
  7. "Eko - przedszkolaki" B. Kasznia, U. Żal - Jankowska
  8. "Przedszkolaki w krainie ruchu i zabawy" G. Żmuda, I. Gierczak

 

 

Program wychowania przedszkolnego jest narzędziem organizacji procesu kształcenia w przedszkolu. Od programu − jego celów, treści zależy jakość nauczania
i uzyskiwane efekty. Musi on uwzględniać całość
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Powinien być również dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci,
dla których jest przeznaczony.

 

Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego z wykazu
programów dopuszczonych do użytku  przez ministra właściwego ds. oświaty.
Ewentualnie może sam opracować własny program lub zmodyfikować (w 30%)

program wpisany do wykazów. Następnie przedstawia dyrektorowi przedszkola dany program wychowania przedszkolnego.
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

W praktyce -  zestaw programów do użytku wewnętrznego w przedszkolu
jest zbiorem programów realizowanych przez nauczycieli w poszczególnych oddziałach. Przyjmuje on postać zestawienia (np. tabeli) zawierającego niezbędne
do identyfikacji programu dane.

 

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928