Informacje

o przedszkolach
dyżurujących
w okresie wakacyjnym
znajdziecie Państwo
w zakładce 

 

  

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

 

Terminy płatności w roku szkolnym 2017/2018:

 


14 - 15 IX 2017

11 - 12 X 2017

13 - 14 XI 2017

12 - 13 XII 2017

11 - 12 I 2018

12 - 13 II 2018

12 - 13 III 2018

11 - 12 IV 2018

14 - 15 V 2018

12 - 13 VI 2018

 

 

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
 w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego wynosi:
1,00 zł za jedną godzinę.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
6,00 zł

Opłata za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym wynosi:
0,85 zł za jedną godzinę.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
6,00 zł

____________________________________

Podstawę naliczenia opłat za przedszkole/żłobek,
stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu
dziecka w placówce,

 prowadzona w dzienniku zajęć każdego oddziału.
____________________________


Opłaty za przedszkole/żłobek należy dokonywać
w terminach wskazanych w poniższym harmonogramie:

 

12 - 13.09.2016

/tylko wyżywienie z góry

przedszkole - 22 dni robocze x 6 zł = 132,00 zł

żłobek - 22 dni robocze x 6zł = 132 zł

 

10 – 13110.2016

(Za wyżywienie za aktualny miesiąc minus odpisy z poprzedniego miesiąca oraz za faktyczne godziny opieki w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej za miniony miesiąc w przedszkolu, a w oddziale żłobkowym za czas opieki.
Analogicznie naliczana będzie odpłatność w pozostałych miesiącach z wyjątkiem czerwca.)

 

14 – 15.11.2016

 

12 – 13.12.2016

 

11 – 12.01.2017

 

13 – 14.02.2017

 

13 – 14.03.2017

 

10 – 11.04.2017

 

10 – 11.05.2017

 

12 – 13.06. 2017

 

 W miesiącu czerwcu 2017r. - opłata za świadczenie usług
poza czas realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
regulowana jest przez rodziców
w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu
przed przerwą wakacyjną.

 

Wpłat dokonuje się u Intendenta przedszkola  
lub  elektronicznie na konta:

Bank BGŻ /oddział Głogów


34 2030 0045 1110 0000 0193 0860 – opłata za świadczenia przekraczające
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego/ opłata za świadczenie
usług w oddziale żłobkowym


76 2030 0045 1110 0000 0193 0880 – opłata za wyżywienie

Proszę wpisać imię i nazwisko dziecka na dokonanym przelewie


Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928