20.09.2019

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 
 
 

 

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego

wynosi: 1,00 zł za jedną godzinę.

Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2019r. wynosi: 7,00 zł

Podniesienie opłaty wynika z faktu znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych.

.

Podstawę naliczenia opłat za przedszkole

stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu

dziecka w placówce, prowadzona w dzienniku zajęć każdego oddziału.

Opłaty za przedszkole należy dokonywać w terminach podanych przez dyrektora.

 

Zasady odpłatności:

We wrześniu dokonujecie Państwo opłaty tylko za wyżywienie z góry:
np. 20 dni roboczych x 7 zł = 140,00 zł.

Pozostałe miesiące: opłaty za wyżywienie za aktualny miesiąc minus odpisy
z poprzedniego miesiąca oraz za faktyczne godziny opieki w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej za miniony miesiąc
w przedszkolu. Analogicznie naliczana będzie odpłatność w pozostałych miesiącach.

 

Wpłat dokonuje się elektronicznie na konta:

 

Bank BGŻ /oddział Głogów

 

34 2030 0045 1110 0000 0193 0860opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

76 2030 0045 1110 0000 0193 0880opłata za wyżywienie

 

Proszę wpisać imię i nazwisko dziecka na dokonanym przelewie

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928